Apie Vilniaus Montesori

Sveiki apsilankę Vilniaus Montesori vaikų darželio svetainėje!
“Visa, ką turi suaugęs, jis atsinešė iš savo vaikystės.“

Maria Montessori

Sveiki apsilankę Vilniaus Montesori vaikų darželio svetainėje!

Vilniaus Montessori darželis yra įsikūręs dvejose Vilniaus miesto vietose. Kiekviename iš jų yra darželio grupė, skirta 3-jų -6-erių metų amžiaus vaikams, bei lopšelio grupė, skirta vaikams nuo 1-erių iki 3-jų metų.

Vilnius Montesori darželis vadovaujasi dr. Marijos Montessori sukurta ugdymo filosofija ir stengiasi įgyvendinti šios garsios pedagogės metodus. 

Šio metodo esmė – išugdyti mokymosi džiaugsmą.

Vilnius Montesori darželyje dirba 6 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai iš kurių 4 turi pedagogo kvalifikaciją, 2 šiuo metu mokosi, bei 5 auklėtojų asistentai.


VMS stengiasi sukurti ugdymo aplinką, kurioje vaikai jaustųsi saugūs, linksmi, vertinami ir skatinami sutelkti dėmesį į savo veiklą. Dr. Montessori buvo įsitikinusi, kad ankstyvoje vaikystėje išugdytas gebėjimas susikaupti ir būti savarankišku vėliau padeda tapti pasitikinčiu savimi, mąstančiu, protingu žmogumi.


VMS puoselėja moralines ir žmogiškąsias vertybes. Montessori darželio grupę lanko įvairaus amžiaus vaikai. Tai leidžia jiems būti realioje socialinėje grupėje. Bendraujant skirtingo amžiaus vaikams, geriau įsisavinamos žinios. “Mūsų darželiai yra gyvi. Mažieji entuziastingai stengiasi suprasti, ką veikia vyresnieji. Vyresnieji su malonumu perteikia savo žinias mažiesiems. Nėra jokių nepilnavertiškumo kompleksų, sveika pusiausvyra išlaikoma keičiantis dvasine energija. ” (Montessori, Imlusis protas).

Norėdami apsilankyti, rašykite hello@vms.lt  arba skambinkite ugdymo direktorei  Ms. Needra De Silva tel. +370 65508414 (nuo 12:30 val.). Mes su malonumu pasitiksime jus pasirinktą dieną 11:15 val. (lopšelio grupėje) arba 11:45 val. (darželio grupėje).