Montesorinėje aplinkoje vaikas nevaržomai juda gražioje erdvėje, kurioje gausu praktinių priemonių klasifikuojamų pagal penkias žinių sritis. Šioje aplinkoje vaikai siekia pagerinti savo įgūdžius veikdami praktiškai ir mąstydami. Tai aplinka, kurioje darbas su priemonėmis suvokiamas kaip ugdymasis, pagarba kitiems ir pasauliui.

Daktarė M. Montessori tikėjo, kad vaikai turi ypatingą galią perimti tai, ką gauna iš aplinkos. Būtent dėl to mes, Villniaus Montesori darželis, suteikiame vaikams kruopščiai paruoštą aplinką, kuri prisideda prie jų asmenybės augimo ir skatina tyrinėti pasaulį. „Vaikai tampa panašūs į tai, ką jie myli. Sugebėjimas absorbuoti aplinką yra būdingas visoms gyvybės formoms. “ (M. Montessori „Imlusis protas“)

Montesorinėje grupėje dažnai skamba klasikinė muzika, nes esame įsitikinę, kad tai padeda vaikams lavinti kulturinius įgudžius ir moko juos vertinti muzikos grožį tolimesniuose gyvenimo etapuose.

Mūsų darželio ir lopšelio grupės